Hrach
Hrach siaty:
-Olivín
-Jantar
-Achat
-Svit
-Jasna
Peluška jarná:
-Sírius
-Rhea
-Vena

Fazuža
Fazuža požná:
-Petra
-Diana
Fazuža
záhradná:

-Ema
-Sina
-Lucka

Bôb
Bôb obyčajný:
-Liber
-Aštar
Bôb záhradný:
-Piešanský

Vika
Vika siata-jarná
-Slovena
-Toplesa
-Telma
-Medea

spä